ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
14 ก.พ. 2567 จานกระดาษ (Paper Plates) สหรัฐอเมริกา
25 ม.ค. 2567 จานกระดาษ (Paper Plates) สหรัฐอเมริกา
12 ม.ค. 2567 Knitted or crocheted fabrics สาธารณรัฐตุรกี

ข่าวและกิจกรรม