ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
21 พ.ย. 2566 Hot Rolled Structural Steel Sections เครือรัฐออสเตรเลีย
27 ต.ค. 2566 Cotton Yarn สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
27 ต.ค. 2566 Woven Fabrics of Artificial Filament Yarn สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ข่าวและกิจกรรม