ประกาศล่าสุด

สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
14 พ.ค. 2567 case up test ราชอาณาจักรไทย
25 เม.ย. 2567 case up test ราชอาณาจักรไทย
10 ม.ค. 2567 เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ เรื่อง ประเทศ
14 พ.ค. 2567 Polystyrene สาธารณรัฐตุรกี
26 เม.ย. 2567 Oriented Polyprophylene Film สาธารณรัฐเกาหลี
19 เม.ย. 2567 Polyester staple fibres สาธารณรัฐตุรกี

ข่าวและกิจกรรม