ฝากข้อความ/ความเห็น

ติดต่อกอง

กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


ที่อยู่
ชั้น 15 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
025475081
โทรสาร
025474741
อีเมล์
butrade@moc.go.th